call-control

Çağrı Kontrolü

Özel müzikler ile çağrıların bekletilmesi ya da sessize alınması

Aramaların istenildiği şekilde yönlendirilmesi

Yaptığınız çağrının süresinin kontrolü

Bekletme, sessize alma, sıcak ya da kör transfer ve konferans çağrısı yapma gibi Çağrı Kontrol özelliklerini kullanın.

Sessize alma, bekletme, sıcak ya da soğuk transfer gibi ihtiyacınız olabilecek tüm standart özelliklere erişebileceksiniz. Bunlara ilaveten, 3 kişili konferans çağrılarına katılabileceksiniz. Bir kuyruk ya da grup meşgul olduğunda, daha etkili çağrı işleme için aramalar halka gruplarına yönlendirilebilir.