voicemail-to-email

Sesli postanın e-postayla yönlendirilmesi

E-posta ile gönderilen sesli mesajlarda bildirim alınması

Kayıtların isteğe bağlı olarak bir eklenti halinde alınması

Ekibinizin tüm üyelerinin sesli mesajları alabilmesi

E-posta aracılığıyla sesli posta

Çağrı merkezi temsilcilerinden hiçbirinin uygun olmaması durumunda, e-posta aracılığıyla sesli posta gönderme özelliği arayan kişinin mesaj bırakmasına olanak sağlar.

Nectar Desk ile bireysel e-posta adresine ya da e-posta listesine gönderilen bir link sayesinde bir bildirim alacaksınız. E-postanın geldiği kişinin adı ile e-posta adresi de özelleştirilebilir, böylece belirli bir e-posta adresi için e-posta filtreleri oluşturduğunuzda, e-posta adresiyle filtreleme yapabileceksiniz. Buna ilaveten, eğer müşteri, kuyruktaki aramaların sayısı ya da kuyrukta beklenmesi gereken belirli bir süreden dolayı sesli posta bırakırsa, sesli postanın bırakılma sebebi mesajın başlığı olarak gösterilecektir.